Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów ZST-I
Opublikowane przez Administrator w dniu 2021 02 12

W dniu 12.02.2021 Pan Jerzy Kolarz Starosta Powiatu Buskiego w obecności Pana Sylwestra Pałki Dyrektora ZSTI, nauczycieli i grupy uczniów dokonał uroczystego wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Jest to wyróżnienie przyznawane co roku uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Stypendium, za wyniki w nauce uzyskane w ubiegłym roku szkolnym otrzymali:


Krystian Pałaczyński z klasy IV F
Kacper Lenartowicz z klasy II M


Gratulując stypendystom Nasz gość podziękował Nauczycielom za codzienny trud polegający na wspieraniu wszystkich uczniów w realizacji zadań edukacyjnych. Zwrócił się do młodzieży z apelem o zaangażowanie się w naukę własną i stawianie przed sobą ambitnych celów.

Karol Bidziński