SZCZEPIMY SIĘ
Opublikowane przez Administrator w dniu 2021 09 02

Przystępujemy w naszej szkole do organizacji szczepień przeciw COVID-19. Organizacja szczepień będzie przebiegać w trzech etapach:

Etap I – upowszechnienie wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczącej szczepień – pierwszy tydzień września.

W tym etapie nauczyciele wychowawcy na godzinach wychowawczych przedstawią uczniom informacje dotyczące szczepień, a na spotkaniach z rodzicami w dniu 9 września 2021 r. (szkolne wywiadówki) przedstawią rodzicom informacje o możliwości zaszczepienia się.

Etap II – zbieranie deklaracji o chęci zaszczepienia się – drugi tydzień września.

Deklaracje o chęci zaszczepienia się ucznia niepełnoletniego składa rodzic, uczeń pełnoletni sam deklaruje chęć zaszczepienia się. Wychowawcy zrobią też listy dodatkowych osób (członków rodziny ucznia), którzy wyrażają chęć zaszczepienia się.

Etap III – szczepienie – trzeci tydzień września.

Przed przystąpieniem do szczepienia rodzice ucznia niepełnoletniego wypełniają „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19”.

Uczniowie pełnoletni sami wypełniają „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”.

W dniu szczepienia wychowawcy klas zbiorą kwestionariusze wstępnego wywiadu od uczniów, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu oraz od uczniów pełnoletnich, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się.

Po ustaleniu z punktem szczepień ich terminu, wyjście poszczególnych klas na szczepienie zostanie zorganizowane przez szkołę grupowo.

Dyrekcja ZST-I