Nasze kolejne wyróżnienie – „LAMPA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”
Opublikowane przez Sylwester Pałka w dniu 2021 11 19

Jest mi bardzo miło poinformować, że już po raz kolejny, jako jedyna szkoła powiatu buskiego, zostaliśmy wyróżnieni przez Politechnikę Świętokrzyską  „ZA AKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ I NAJWIĘKSZĄ SPOŚRÓD SZKÓŁ ŚREDNICH LICZBĘ ABSOLWENTÓW SZKOŁY, KTÓRZY PODJĘLI STUDIA W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021”. 

Jak podkreślił Rektor PŚ prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, „Lampa Politechniki” to nagroda dla szkoły, której absolwenci wiążą swoją dalszą karierę zawodową z naszym regionem. Wybór PŚ to bardzo dobra inwestycja w swoją przyszłość. Kierunki w jakich kształci Politechnika, oparte na nowoczesnych technologiach, zapewniają jej absolwentom wejście na rynek pracy,  w wielu przypadkach już w czasie trwania studiów. Pan Rektor podkreślił również, że na taki sukces składają się znaczące osiągnięcia studentów i kadry naukowej Politechniki, znakomite wyposażenie na wszystkich kierunkach kształcenia, prace badawcze i naukowe, oraz współpraca z biznesem naszego regionu.

Ja ze swej strony gratuluję naszym absolwentom wyboru PŚ jako miejsca dalszego kształcenia, jest to naturalne przedłużenie kształcenia politechnicznego rozpoczętego w naszej szkole. To wyróżnienie to również uznanie dla naszej pracy, to uznanie dla naszej szkoły i potwierdzenie, że jej wybór to bardzo dobra decyzja jaką podejmują absolwenci szkół podstawowych.

Sylwester Pałka

Dyrektor ZST-I