„Attitude is a little thing that makes a big difference”.
Opublikowane przez Agnieszka Boduszek w dniu 2022 04 13

13 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych odbył się szkolny etap VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego pn. „Public Speaking Contest 2022”. Celem konkursu było popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów jak również przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Do konkursu zgłosiło się 3 uczniów:

Uczniowie przygotowali oraz wygłosili 4-minutowe przemówienia w języku angielskim na temat „Attitude is a little thing that makes a big difference”, które zostały ocenione przez komisję konkursową:

Pierwsze miejsce – Agata Godula

Drugie miejsce – Kacper Lenartowicz

Trzecie miejsce – Kacper Fijał

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 3 lub 4 czerwca 2022r. w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.