Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
Opublikowane przez Administrator w dniu 2022 04 29

W dniu 29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy w naszej szkole uczniów klas 4 Technikum. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 w promieniach słońca na boisku szkolnym.

Na spotkanie przybyli goście: Starosta Buski-Pan Jerzy Kolarz, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach-Pani Irena Sobieraj, Przewodniczący Rady Rodziców-Pan Roman Sobczak. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos zabrał p. Sylwester Pałka Dyrektor Szkoły. Pogratulował wszystkim maturzystom odniesionych sukcesów podczas edukacji w szkole oraz życzył powodzenia na egzaminach maturalnych.

Następnie głos zabrał p. Jerzy Kolarz-Starosta Buski, który wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom klas maturalnych. Nagrodzeni zostali: Michał Kopała-uczeń klasy 4f oraz Jakub Stępień-uczeń klasy 4e.
W dalszej części słowa podziękowania pod adresem nauczycieli oraz życzenia powodzenia i tradycyjnego połamania długopisów maturzystom skierowali p. Irena Sobieraj-wizytator oraz p. Roman Sobczak-przewodniczący Rady Rodziców.

W imieniu odchodzących uczniów głos zabrali: Patrycja Gaweł i Kacper Zieliński, którzy podziękowali Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za miłe lata spędzone w szkole, za trud włożony w wychowanie, a kolegom i koleżankom życzyli powodzenia na maturze. Następnie zostały wręczone nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, statuetki za najlepsze osiągnięcia sportowe oraz dyplomy za udział w różnych akcjach organizowanych na terenie szkoły. Po wręczeniu nagród, uczniowie klas maturalnych udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły.