Rekrutacja 2022 / 2023 – ważne terminy
Opublikowane przez Administrator w dniu 2022 07 04

– w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10.00 publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

– w dniu 21 lipca 2022 r. (czwartek) o godzinie 10.15 odbędzie się spotkanie informacyjne osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych i ich rodziców z dyrektorem szkoły panem Sylwestrem Pałką.

– w dniu 22 lipca 2022 r. (piątek) od godziny 9.00 w gabinecie pielęgniarki szkolnej (budynek internatu) odbędą się obowiązkowe badania lekarskie przeprowadzane przez specjalistów z zakładu medycyny pracy.

Badania dotyczą osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w zawodach:

– technik pojazdów samochodowych

– mechanik pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– technik żywienia i usług gastronomicznych

Badania we wskazanym terminie wykonywane są bezpłatnie – kandydat musi stawić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Jeśli kandydat jest zainteresowany wykonaniem w/w badań we własnym zakresie w innym terminie proszę o kontakt z sekretariatem szkolnym w celu uzyskania indywidualnego skierowania na badania.

– od 22 do 29 lipca 2022 r. osoby, które wcześniej tego nie uczyniły dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

– w dniu 1 sierpnia 2022 r. ogłoszenie list osób przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022-2023.