Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2022 10 17

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)  realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.

Głównym celem projektu jest kształtowanie pozytywnych postaw dotyczących bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z przestrzeni wirtualnej przez uczniów przy współpracy rodziców i nauczycieli.

Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie Fundacji Dbam o Mój Zasięg:

https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/#

Koordynator projektu: Michał Kucharczyk