Akcja #SzkołaPamięta
Opublikowane przez Administrator w dniu 2022 10 28

Dnia 28.10.2022 roku, jak co roku wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”. Jej celem było zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach akcji odwiedziliśmy cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej mieszczący się na ulicy Prusa w Busku-Zdroju. Spoczywa na nim 204 żołnierzy poległych w I wojnie światowej – 167 żołnierzy armii rosyjskiej i 37 austro-węgierskiej, poległych głównie jesienią i w grudniu 1914 r. W obu walczących przeciwko sobie armiach walczyli wcielani przez zaborców Polacy.

Przed wybuchem I wojny światowej w armiach trzech państw zaborczych służyło od 250 do 300 tys. Polaków, którzy będąc obywatelami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier podlegali obowiązkowi służby wojskowej. Wybuch I wojny światowej, a przede wszystkim jej przebieg i rezultaty, nasiliły w Polakach uczucia tożsamości narodowej i umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Najgłębszy jednak dramat narodu dźwigającego jarzmo niewoli polegał na tym, że Polacy byli poddanymi państw zaborczych i podlegali istniejącemu w tych państwach powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej. W toku wojny, między państwami zaborczymi, Polacy zmuszeni byli walczyć po obydwu stronach frontu. Odzyskanie niepodległości naznaczone zostało udziałem Polaków w swoistej wojnie bratobójczej.

Złożyliśmy wiązanki kwiatów, zapaliliśmy znicze, był także czas poświęcony na modlitwę oraz zadumę i refleksję o Polakach, którzy zapłacili najwyższą cenę, abyśmy MY mogli żyć w wolnym kraju. Wolnej Polsce.

Anna Sadłocha

Karol Bidziński