Międzynarodowy konkursu z informatyki – Bóbr 2022
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2022 11 07

7 listopada kilku uczniów z naszej szkoły przystąpiło do międzynarodowego konkursu z informatyki Bóbr.  Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego, algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Szkoły ponadpodstawowe przystępują do konkursu w kategorii Senior. Poziom trudności zadań jest dostosowany do wieku oraz spodziewanych umiejętności uczestników

Zadania w konkursie Bóbr są  związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania Konkurs jest świetną okazją dla uczniów do zdobycia cennych umiejętności, które mogą być wykorzystane w nauce, poznawaniu świata, a w przyszłości – także w życiu zawodowym.