Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych
Opublikowane przez Administrator w dniu 2023 01 27

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych jednostek oświatowych:

    1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku–Zdroju, al. Mickiewicza 13,

    2. Zespołu Szkół Specjalnych w Busku–Zdroju, ul. Starkiewicza 1,

    3. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju, ul. Rehabilitacyjna 1,

    4. Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Busku–Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120.

– Uchwała nr 930/2023 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego [PDF]