Konkursu języka angielskiego PHRASAL VERBS CONTEST
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2023 02 20

Dnia 26 stycznia 2022 roku odbył się konkursu języka angielskiego PHRASAL VERBS CONTEST. Do udziału w konkursie zgłosiło się  21 uczestników. Konkurs obejmował zakres materiału dotyczący czasowników frazalnych (phrasal verbs) w języku angielskim. Zadania konkursowe składały się z: testu wyboru, parafrazy wyrażeń, wypełnianie luk w zdaniach oraz częściowego tłumaczenia.

Celem konkursu było poszerzenie i wzbogacenie zasobu słownictwa, w szczególności czasowników frazalnych oraz rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych. Uczniowie zaskoczyli organizatorów konkursu obszerną i szczegółową wiedzą, a wyniki jakie osiągnęli, pokazały, że trud i praca włożona w naukę, przyniosły wspaniałe rezultaty.  O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu świadczą wyniki konkursu. Aż trzy osoby zajęły ex aequo II miejsce.

Zwycięzcą konkursu został Jakub Włusek z klasy III M – 56 pkt.

II miejsce zajęli:  – Maja Pietrucha z klasy III M, Zuzanna Matusik z klasy IV N oraz Adam Koładziński z klasy III N – wszyscy uzyskali 52 pkt.

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz oceny cząstkowe z języka angielskiego.

Zespół Języków Obcych