#KOMÓRKOMANIA w naszej szkole, czyli razem przeciwko nowotworom krwi
Opublikowane przez Marzena Sadowska w dniu 2023 02 23

Co 40 minut ktoś w Polsce otrzymuje diagnozę – nowotwór krwi. Wiele z tych osób to dzieci i młodzież, dla których jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Jednak jeden na pięciu pacjentów nie znajduje go. Dlatego tak ważnym jest, żeby jak najwięcej osób zarejestrowało się jako potencjalni Dawcy komórek macierzystych i szpiku.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą, informujemy, iż w naszej szkole organizowana jest akcja #KOMÓRKOMANIA we współpracy z Fundacją DKMS.  Jest to akcja o charakterze informacyjno-edukacyjnym, połączona z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego, której misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Pełnoletnich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy chcieliby wesprzeć akcję i podzielić się cząstką siebie zapraszamy na świetlicę internatu w dniu 28.02.2023 w godz. 9.00-12.00. Osoby, które wykonają wymaz oraz wypełnią ankietę zostaną dodane do bazy danych fundacji. Oznacza to, że w przyszłości mogą zostać potencjalnymi Dawcami.

Autorzy opracowania: Jakub Nega, Kacper Grzebalski – wolontariusze szkolnej akcji #Komórkomania Fundacji DKMS