Standardy Ochrony Małoletnich w  Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
Opublikowane przez Administrator w dniu 2024 05 14

W związku z wejściem w życie nowelizacji „Ustawy dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” informuję, że Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Nr 18/2023/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone:

Standardy Ochrony Małoletnich w  Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,  w wersji zupełnej, stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz

Standardy Ochrony Małoletnich w  Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, w wersji skróconej przeznaczonej dla Uczniów Szkoły, stanowiące załącznik nr 2  do ww. Zarządzenia.

„Standardy” zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły, w BIP Szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły, zostały również udostępnione w dzienniku elektronicznym Librus. Do zapoznania się ze standardami zostali zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły nauczyciele uczniowie oraz poprzez wychowawców – rodzice uczniów.

Linki do dokumentów szkolnych związanych ze „Standardami”: http://bip.zsti.pl/p,43,standardy-ochrony