gastronomia

informatyka

motoryzacja

oze

rekrutacja

zobacz szkołę

2024.07.08

Wydawanie świadectw dojrzałości odbywać się będzie 9 lipca 2024 r. (wtorek) od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły. Po odbiór świadectw prosimy zgłaszać się z dowodem tożsamości.

Autor: Administrator
2024.07.04

do 10.07.24 godz. 15.00   dostarczanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli do dnia 10.07.24 dostarczysz oryginały twojego świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty obecność na opublikowanej w dniu[…]

Autor: Administrator