Dziś jest: sobota 19 września 2020 r. Jest to 263 dzień roku. Wschód: 06:16 Zachód: 18:42, Dzień liczy: 12 godz. i 26 min.

Wchodzisz z IP:
54.237.183.249
Licznik odwiedzin:
Osób online:2
Przeszukaj aktualności:

Pogoda:
Mapka pogody


QR-Code :)

ZST-I Tetris

fb
 • Ochrona Danych Osobowych
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (podnosnik nozycowy symbol (typ): STD-8200, model STD-8240TX-W)

  Informujemy, że specyfikacja została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 21.05.2019 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniach 17.05.2019 r. oraz 20.05.2019 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (maszyny do szycia, spawarki, wiertarka)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 12.06.2018 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 11.06.2018 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Wykaz podręczników
  Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów.

 • Informacje o projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"

 • INFORMACJE O PROJEKCIE "DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI..." na Naszej stronie
  Wszystkie informacje o aktualnym Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy"

 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
  działająca przy Szkolnym Klubie Sportów Przestrzennych "TRAWERS"zaprasza do korzystania ze szkolnego kortu i udziału w zajęciach sekcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. p. Krzysztofem Dulnikiem.

 • Jesteśmy na facebooku
  Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku • Archiwum • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że przetarg sprzedaży mienia ruchomego został rozstrzygnięty w dniu 07.11.2016 r., wyniki rozstrzygnięcia zostana przesłane osobom zainteresowanym.
 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 4.11.2016 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 3.11.2016 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]


 • Laptopy dla uczniów naszej szkoły
  2020-06-08 18:10
  Czytano: 2665 razy.

  Dzięki realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nowoczesne laptopy trafiły do uczniów naszej szkoły potrzebujących sprzętu do zdalnej nauki.

  Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zakupiło laptopy na potrzeby zdalnego nauczania i przekazało je w dniu 28 maja 2020 r. podległym jednostkom oświatowym. Pięć komputerów trafiło do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju. Było to możliwe dzięki realizacji projektu pn.: „Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

  Komunikat dla maturzystów - procedury
  2020-06-01 12:17
  Drodzy Maturzyści,

  Proszę maturzystów o dokładne zapoznanie się z udostępnionymi procedurami tak aby zachować maksymalne bezpieczeństwo w trakcie przebiegu egzaminów maturalnych.

  Procedury

  Wszyscy maturzyści posiadający konta w systemie Librus otrzymali procedury w załączniku wiadomości oraz wykaz sal w których będą zdawane egzaminy maturalne. Umożliwi to wybór odpowiedniego wejścia na teren szkoły. W procedurach zaznaczone są sale i przypisane im wejścia aby uniknąć gromadzenia się przed i po egzaminie. Osoby, które nie posiadają już dostępu do systemu Librus proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły.  Przypominamy o obowiązku przyniesienia na egzamin maturalny dokumentu tożsamości oraz własnych przyborów zgodnie z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r. wydanym przez CKE.
  j. polski, j. angielski, j. niemiecki: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem
  matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty
  biologia, chemia, fizyka: linijka, kalkulator prosty
  geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa
  informatyka, wos: kalkulator prosty
  historia, historia sztuki: lupa

  Ważne: rysunków nie wykonuje się ołówkiem tylko długopisem, kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych liczb.

  Ponadto przypominam, że do szkoły można wejść wyłącznie w maseczce lub przyłbicy (jeżeli ktoś nie może stosować maseczki) oraz w rękawiczkach.

  W załączeniu komunikat CKE o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

  Przybory

  Pozdrawiam
  Sylwester Pałka
  Dyrektor ZST-I

  REKRUTACJA DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  2020-05-29 8:15
  Czytano: 3524 razy.
  Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie złożonych podań o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.
  Podanie o przyjęcie do internatu należy składać:
     a. w sekretariacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
     b. drogą elektroniczną, podanie należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać na adres zsti@zsti.pl,
     c. przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych, al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój.
  Termin składania podań od 1 czerwca do 20 sierpnia 2020r. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria zawarte w Tabeli 1 ,,Regulamin rekrutacji do internatu ZST-I w Busku–Zdroju na rok szkolny 2020/21’’.

  Rekrutacja 2020/2021
  2020-05-19 8:55
  Uwaga! W związku z komunikatem w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (komunikat na stronie Kuratorium) informujemy, iż rekrutacja rozpocznie się od dnia 15 czerwca.


  W naszej placówce będzie dostępny punkt konsultacyjny dla kandydatów oraz stanowisko komputerowe z którego będą mogli skorzystać kandydaci przy wypełnianiu wniosków.

  Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start 2.0"
  2020-05-18  17:40
  Czytano: 3819 razy.
  Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

  Szanowni Uczniowie klas kończących szkołę
  2020-04-24 9:39
  Forma w jakiej się z wami żegnamy wymuszona jest okolicznościami związanymi z pandemią koronawirusa. Jest to sytuacja z jaką nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Tym bardziej przyjmijcie gratulacje z ukończenia szkoły oraz najlepsze życzenia przede wszystkim dużo, dużo zdrowia dla Was, dla Waszych Rodzin.

  Czas spędzony w naszej szkole to lata nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Staraliśmy się przygotować was do dalszych działań, czy to w zakresie dalszego kształcenia czy też wejścia na rynek pracy. Mamy nadzieję że zakładane przez nas wszystkich cele zostały osiągnięte. Życzymy wam sukcesów w dalszej nauce, w pracy zawodowej, ale przede wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZST-I

  Pozdrawiam

  Sylwester Pałka


  Platforma e-learnigowa ZST-I
  2020-03-18 10:14
  Zapraszamy uczniów ZST-I oraz nauczycieli do korzystania z Naszej Szkolnej Platformy E-Learnigowej pod adresem http://moodle.zsti.pl
  Pierwsze kursy już ruszyły, a w miarę upływu czasu pojawią się kolejne.
  Moodle świetnie nadaje się jako narzędzie zdalnego nauczania. Nie tylko umożliwia udostępnianie różnorodnych materiałów dydaktycznych, (tj. teksty, artykuły, obrazy, animacje, video) ale daje możliwość kontrolowania wiedzy i umiejętności nabywanych przez uczestników kursów (różnorodnego rodzaju testy). Jest również wspaniałym narzędziem do komunikacji między uczestnikami szkolenia (fora, blogi, komentarze, poczta systemowa).

  Opublikował: J. Jurczyk


  Gratulacje dla Sebastiana Więckowskiego ucznia klasy IVd
  2020-03-13 15:39
  Czytano: 5601 razy.
  W dniu 28 lutego br. Komisja Stypendialna Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokonała oceny merytorycznej wniosków i ustaliła listę uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.
  Sebastian znalazł się w gronie 280 stypendystów województwa świętokrzyskiego.

  „Nie tylko nauką uczeń żyje”
  2020-03-12 11:39
  Czytano: 4436 razy.
  W Buskim Samorządowym Centrum Kultury przez cały marzec będzie można obejrzeć prace plastyczne ucznia naszej szkoły - Patryka Misterkiewicza. Uczęszcza on do klasy IV d i w tym roku przystąpi do egzaminu dojrzałości. Mimo czekających go poważnych wyzwań edukacyjnych znajduje czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Poprosiliśmy, aby opowiedział nam o swoich pozaszkolnych zainteresowaniach, okazuje się, że rysowanie nie jest jedyną jego pasją

  mlegitymacja - legitymacja w telefonie już w ZST-I
  2020-03-02 17:27
  Czytano: 5009 razy.
  Wszystkich Naszych uczniów, których interesują nowe technologie, ale nie tylko ich, ucieszy wiadomość przystąpienia Naszej szkoły do projektu mLegitymacja szkolna. Każdy kto posiada papierową legitymację i złoży wniosek o mobilna jej wersję może w pełni korzystać z aplikacji w swoim telefonie. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.
  Więcej o aplikacji mObywatel na stronie projektu www.gov.pl/web/mobywatel

  Aby móc korzystać z mLegitymacji należy:

  XVI Powiatowe Targi Edukacyjne i Dzień Otwarty Szkoły
  2020-02-28 13:27
  Czytano: 4925 razy.
  W piątek, 28 lutego 2020 r. w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, odbyły się XVI Powiatowe Targi Edukacyjne 2020, w których brała udział i prezentowała się także nasza szkoła.

  Finał konkursu World of Languages i Weltsprachen Abitur !!!
  2020-02-27 18:48
  Czytano: 4392 razy.
  W grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie językowym w sesji zimowej, organizowanym we współpracy z wydawnictwem Synapsa. W konkursie wzięło udział 45 uczniów, w tym z języka angielskiego 26 osób oraz niemieckiego 19 osób. Konkurs został rozstrzygnięty i 27 lutego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pomoce naukowe w formie plansz.

   Wyswietlono: 12 do 24 wiadomosci z  979    << powrót    wiecej >>
  Do góry ...