Dziś jest: poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. Jest to 216 dzień roku. Wschód: 04:59 Zachód: 20:24, Dzień liczy: 15 godz. i 25 min.

Wchodzisz z IP:
52.54.53.222
Licznik odwiedzin:
Osób online:2
Przeszukaj aktualności:

Pogoda:
Mapka pogody


QR-Code :)

ZST-I Tetris

fb
 • Ochrona Danych Osobowych
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (podnosnik nozycowy symbol (typ): STD-8200, model STD-8240TX-W)

  Informujemy, że specyfikacja została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 21.05.2019 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniach 17.05.2019 r. oraz 20.05.2019 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (maszyny do szycia, spawarki, wiertarka)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 12.06.2018 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 11.06.2018 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Wykaz podręczników
  Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów.

 • Informacje o projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"

 • INFORMACJE O PROJEKCIE "DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI..." na Naszej stronie
  Wszystkie informacje o aktualnym Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy"

 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
  działająca przy Szkolnym Klubie Sportów Przestrzennych "TRAWERS"zaprasza do korzystania ze szkolnego kortu i udziału w zajęciach sekcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. p. Krzysztofem Dulnikiem.

 • Jesteśmy na facebooku
  Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku • Archiwum • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że przetarg sprzedaży mienia ruchomego został rozstrzygnięty w dniu 07.11.2016 r., wyniki rozstrzygnięcia zostana przesłane osobom zainteresowanym.
 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 4.11.2016 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 3.11.2016 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]


 • Wybory Patrona ZSTI
  2019-12-09 18:07
  W bieżącym roku podjęto w naszej szkole działania mające na celu wybór Patrona szkoły.
  W tym celu powołany został Zespół Koordynujący wybór Patrona, który opracował Procedurę nadania imienia Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Regulamin wyboru Patrona. Dokumenty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Zgodnie z przyjętymi założeniami o wyborze patrona decyduje cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
  W trosce o demokratyczny wybór, wyłonienie kandydatów odbywa się w kilku etapach. Po kampanii informacyjnej, jaka miała miejsce we wrześniu, swoich kandydatów na patrona zgłaszali uczniowie poszczególnych klas, rodzice uczniów każdej z klas oraz nauczyciele - podczas zebrań zespołów działających w szkole. Każdy z nich złożył stosowny wniosek zawierający propozycję kandydata na patrona wraz z uzasadnieniem. Ze zgłoszonych propozycji Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna, w drodze głosowania, wyłonili po jednym kandydacie. W efekcie tych działań do Zespołu Koordynującego wybór Patrona wpłynęły następujące propozycje kandydatów na Patrona ZSTI:
  - Samorząd Uczniowski proponuje, aby szkoła nosiła imię Strzelców Podhalańskich 1939,
  - Rada Rodziców – zgłosiła propozycję Polskich Zwycięzców Enigmy,
  - Rada Pedagogiczna – zaproponowała Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy.
  Z tych propozycji w styczniu 2020 r. wybrany zostanie Patron ZSTI. Odbędzie się to podczas ogólnoszkolnych, tajnych wyborów, w których uczestniczyć będą członkowie Samorządu Uczniowskiego, członkowie Rady Pedagogicznej i członkowie Rady Rodziców. Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: członek Zespołu Koordynującego wybór Patrona, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.
  Najbliższy czas jest przeznaczony na zapoznanie się z propozycjami oraz przemyślenie ostatecznej decyzji.

  Zespół Koordynujący wybór Patrona


  ...powrót
  Do góry ...