Motoryzacja

Technikum 5 letnie

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; symbol 311513

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
 2. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.
 4. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
 5. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
 6. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
 7. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B zgodnie przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; symbol 723103

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
 2. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; symbol 741203

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. Przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
 2. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
 3. Wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po
potwierdzeniu kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów
pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MECHANIK MOTOCYKLOWY; symbol 723107

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.
 2. Obsługiwanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.