Motoryzacja

Technikum 5 letnie po szkole podstawowej:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; symbol 311513

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  1. Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
  2. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.
  4. Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych.
  5. Obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych.
  6. Organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  7. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B zgodnie przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; symbol 723103

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  1. Wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
  2. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  3. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B zgodnie przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Absolwent szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.