Rekrutacja

Masz problem z podjęciem decyzji, jaką szkołę wybrać?

Obejrzyj ten materiał.

Przygotowali go nasi uczniowie aby ułatwić Ci podjęcie decyzji.

Warto także zapoznać się z prezentacją.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj

REGULAMIN REKRUTACJI

(pobierz regulamin)

Aktualnie nasza szkoła prowadzi nabór do następujących oddziałów.

TECHNIKUM

Technik informatyk

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 60 (dwa oddziały).

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

W procesie rekrutacji na ten kierunek przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, informatyka lub technika.

Technik pojazdów samochodowych

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

W procesie rekrutacji na ten kierunek przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub technika.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

W procesie rekrutacji na ten kierunek przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub technika.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

W procesie rekrutacji na ten kierunek przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa informatyczna – programowanie i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, matematyka.

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

W procesie rekrutacji na ten kierunek przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, informatyka lub technika.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik pojazdów samochodowych

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Mechanik motocyklowy

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski.

Klasa wielozawodowa

Dostępne zawody:
ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik motocyklowy.

Ilość dostępnych w procesie rekrutacji miejsc: 34 (jeden oddział).

Nauczane języki obce: język angielski.

W procesie rekrutacji do szkoły branżowej przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub technika.