Historia klubu, czyli kto, kiedy i dlaczego

 

 

Zorganizowanie klubu miało miejsce w Liceum Zawodowym w Busku zdroju jesienią 1977 roku. Początkowo był on włączony w struktury organizacyjne Szczepu ZHP, lecz zawsze był dostępny dla wszystkich uczniów także z innych szkół.

Klub założył nauczyciel geografii w Liceum Zawodowym mgr Witold Zalewski - instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz sternik jachtowy p.u. Założeniem organizacyjnym klubu było propagowanie wypoczynku zimowego i letniego przez udział w wycieczkach, rajdach, obozach szkoleniowych oraz rejsach. W czasie zebrań klubowych prowadzone były pogadanki, prelekcje, prezentowane były przeźrocza i filmy o tematyce narciarskiej i żeglarskiej. Odbywały się także zajęcia w terenie.

Według koncepcji przyjętej przez organizatora klubu i akceptowanej następnie przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną, klub miał dysponować własnym sprzętem zakupionym ze środków budżetowych szkoły. Miał on być udostępniany uczestnikom imprez klubowych bezpłatnie. Szczęśliwym biegiem okoliczności pod koniec 1977 roku Dyrektor szkoły inż. Władysław Pasek otrzymał z Kuratorium l milion zł. Były to pieniądze, których nie zdołały wydać inne szkoły z terenu województwa, (sklepy państwowe niechętnie wydawały rachunki na nakupione towary dla państwowych odbiorców). Dużym wysiłkiem udało się wydać część z tej olbrzymiej wówczas kwoty. W różnych miastach zakupiono 30 par nart, dobrych wiązań marki „Tyrolia" i „Marker", oraz buty narciarskie i radiotelefony. Zakupiono również wówczas dwie łodzie żaglowe „Omega" oraz namioty, śpiwory, plecaki i materace.

W tym samym czasie Dyrekcji Szkoły udało się uzyskać przydział na zakup autokaru oraz samochodu ciężarowego dla szkoły. Tak szybkie zgromadzenie sprzętu pozwoliło zająć się już wyłącznie przygotowaniem do obozów narciarskich i żeglarskich.

Pierwszy obóz narciarski zorganizowany był wspólnie z Młodzieżowym Klubem „Grań" z Tomaszowa Mazowieckiego w Szczyrku od 06 do 20 lutego 1978 roku. Następne szkoleniowe obozy narciarskie były organizowane w czasie ferii zimowych w terminach od 01 do 18 lutego 1979 roku, od 04 do 17 lutego 1980 roku, od 03 do 17 lutego 1981 roku. Bazą noclegową i żywieniową były międzyszkolne obiekty w Nowym Targu.

Podczas obozów przeprowadzana była nauka jazdy w trzech grupach o różnych poziomach zaawansowania. Realizowany był program nauczania zatwierdzony przez Polski Związek Narciarski. Program turystyczny w czasie obozu obejmował poznanie wszystkich dostępnych stoków narciarskich w okolicy. Główną imprezą turystyczną w czasie obozu była całodzienna wycieczka na nartach połączona ze zdobywaniem punktów do kolejnych stopni odznak narciarskich PTTK .

Pod koniec każdego obozu odbywały się zawody narciarskie z udziałem uczestników innych obozów znajdujących się w pobliżu. Zawody te były również traktowane jako mistrzostwa klubu, udział w nich umożliwiał zdobycie odznak za sprawność zjazdową Polskiego Związku Narciarskiego. Najbardziej zdolni narciarze byli kierowani na kursy szkolnych demonstratorów. Uprawnienia takie uzyskało 4 uczniów. Byli ono pomocni przy organizowaniu szkolenia w klubie. Oprócz międzyklubowych zawodów członkowie klubu brali udział w slalomie o Puchar Nowego Targu (14 lutego 1979 roku). Zdobyli ono wówczas trzy pierwsze miejsca (Zabłotny, Rzepa, Żurawski).

W połowie stycznia 1980 roku w Kielcach w zawodach o mistrzostwo województwa II miejsce zajął członek klubu - Kazimierz Zabłotny.

Wyjazdy klubowe odbywały się autobusem szkolnym. Przejazd był finansowany przez Komitet Rodzicielski. Uczestnicy płacili za bilety na wyciągi, noclegi i wyżywienie.

Działalność klubu została przerwana wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. Próby odnowienia struktur klubowych zostały podjęte w 1992 roku. W 1993 roku została rozszerzona formuła przez ogłoszenie naboru w innych szkołach. Członkami wspierającymi zostali również dorośli, często dawni uczestnicy obozów.

W 1995 roku powstała idea powołania klubu sportów przestrzennych, którego statut załączono w aneksie.

Na spotkania przychodzili uczniowie, dorośli zainteresowani narciarstwem, snowbordingiem, żeglarstwem, windsurfingiem oraz lotniarstwem. W tym czasie organizowane były niedzielne rajdy na nartach biegowych w okolice Buska i dwudniowe wyjazdy na narty do Zakopanego i Korbielowa.

W czasie ferii zimowych w latach 1994, 1996 po kilku uczniów wraz z instruktorem Witoldem Zalewskim brało udział w obozach organizowanych przez Młodzieżowy Klub Narciarski „Grań" z Tomaszowa Mazowieckiego.

Lata 1997-99 nie rozwinęły szerszej klubowej aktywności narciarskiej. Obecnie istnieje pomysł zorganizowania „weekendowych" wyjazdów narciarskich dla dzieci połączonych z nauką jazdy. W czasie ferii mogłyby być przeprowadzane kursy szkoleniowe dla dzieci i dorosłych, finansowane oczywiście przez uczestników imprez. Duże zainteresowanie narciarstwem w Busku pozwoli być może na szersze rozwinięcie takiej działalności.

Historia żeglarska klubu jest tak samo bogata jak i narciarska z tym tylko że, sekcja żeglarska prężnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Klub żeglarski rozpoczął pracę polegającą na propagowaniu wypoczynku pod żaglami jesienią 1977 roku. Na zebrania zapraszani byli żeglarze z Kielc, Starachowic. Wyświetlano filmy, wygłaszano prelekcje. Właściwe prace ruszyły po zakupie łodzi żaglowych. Trwało wówczas teoretyczne szkolenie w zakresie kursu na stopień żeglarza jachtowego. Członkowie klubu (ok. 20 osób) brali także udział w pracach organizacyjnych przygotowujących chrzest łodzi oraz otwarcie pierwszego sezonu nawigacyjnego w Busku Zdroju. Uroczystość ta miała miejsce na małym akwenie w Pińczowie w dniu 8 maja 1978 roku. Bardzo uroczysta oprawa z udziałem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości, matek chrzestnych łodzi i rytuału obowiązującego przy wodowaniu miała na celu propagowanie żeglarstwa. Rejsy spacerowe przy bardzo wietrznej pogodzie dopełniały wrażeń. W Pińczowie aż do wakacji prowadzona była przez mgr Witolda Zalewskiego nauka taklowania i żeglowania.

Pierwszy obóz żeglarski zorganizowany został w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim. Obóz trwał 30 dni, piętnastu uczestników dzięki pobytowi na obozie zdobyło patenty żeglarza jachtowego, a trzech patenty sternika jachtowego.

W trakcie trwania obozu odbyły się regaty, które wygrała załoga z buskiego klubu na łodzi „Omega" - „Stratus", czwarte miejsce zajęła również załoga z tego klubu na łodzi „Omega - Cirrus".

Był to duży sukces bo w regatach brało udział wiele żaglówek z Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi ze sternikami, którzy mieli dużą większą praktykę na wodzie. Bezpośrednio po zakończeniu obozu trzech uczniów pojechało na rejs zatokowy do Gdyni, organizowany przez Bractwo Żelaznej Szekli. Zdobyli tam dalsze doświadczenia i umiejętności.

Zorganizowanie tego obozu było możliwe dzięki życzliwości Dyrektora Szkoły i jego Zastępcy, którzy oddali do dyspozycji autokar, samochód ciężarowy i furgonetkę. Przy organizacji obozu bardzo pomogli: Pan Ryszard Sojka, Lucjan Polit, Artur Zalewski, którzy później brali udział w dalszych pracach klubowych. W 1979 roku członkowie klubu brali udział w jednomiesięcznym rejsie po Wiśle zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego Kraków - Płock. Był to rejs propagujący ideę budowy kaskady Wisły. Żegluga po Wiśle była trudna, pełna niespodzianek ale pouczająca i bardzo ciekawa pod względem turystycznym. Jesienią prowadzono naukę żeglowania w Pińczowie a 6 i 7 października dwie załogi z klubu uczestniczyły w regatach w Cedzynie koło Kielc. Regaty trwały bez przerwy 24 godziny, żeglowało się zarówno w dzień jak i w nocy. Były to nowe doświadczenia dla młodych żeglarzy. W następnym roku w czasie wakacji odbył się dalszy ciąg rejsu po Wiśle od Płocka do Gdańska. Nagrodą za zajęcie I- go miejsca były rejsy morskie po Bałtyku i a Olimpijskie Igrzyska w Tallinie. Nagroda ta przypadła członkom klubu „Trawers". W 1992 roku nowy Dyrektor Szkoły Pan Józef Żurek stworzył warunki do wznowienia pracy klubu. Odzyskano zdewastowany sprzęt i młodzież przez okres zimowy remontowała w warsztatach szkolnych kadłuby oraz uzupełniała braki w takielunku. Od 1993 roku zawsze po zakończeniu roku szkolnego odbywa się Świętojański Rejs po Wiśle. Najczęściej wodowanie łodzi odbywa się w Opatowcu przy pomniku Marszałka Piłsudskiego. Zakończenie rejsu jest natomiast w Połańcu lub Sandomierzu.

W czasie wakacji zorganizowano w Swolszewicach obozy żeglarskie w 1996,1997,1998 roku. Uczestnicy zdobyli patenty żeglarza jachtowego.

Na Zalewie w Chańcy położonym niedaleko Buska Zdroju gdzie przez pozostałą część wakacji stacjonują łodzie w ośrodku Elektrowni Połaniec, członkowie klubu pływają na żaglówkach oraz uczą się pływania na deskach windserwingowych.

Co roku wczesną jesienią i późną wiosną na Zalewie Chańcza organizowane są przez klub „Trawers" tzw. pływania weekendowe.

W 1999 roku został zbudowany koło Buska Zdroju w Radzanowie nowy zbiornik retencyjny. W przyszłości będzie on wykorzystywany przez członków klubu do nauki podstaw żeglowania oraz nauki pływania na deskach windserwingowych

W przeciągu kilkunastoletniej działalności Klubu „Trawers" na obszarze Buska istniało kilka organizacji zajmujących się propagowaniem i realizowaniem narciarstwa i żeglarstwa wśród młodzieży. W latach 80 i na początku lat 90 w Ośrodku wychowawczym w Busku Zdroju pan dr Czesław Piskorz obecnie pracownik krakowskiego AWF prowadził działalność popularyzacji żeglarstwa wśród niepełnosprawnej młodzieży. Organizował on obozy szkoleniowe w Trzebierzy oraz liczne rejsy żeglarskie, organizowane były także rejsy zatokowe. Klub narciarsko - żeglarski „Trawers" współpracował w organizowaniu niektórych imprez wyjazdowych nad Chańczę. Praca wśród młodzieży niepełnosprawnej będąca wielce pożyteczną i nowatorską wówczas formą rehabilitacji była niedoceniana w Ośrodku i została przerwana z chwilą wyjazdu dr Czesława Piskorza do Krakowa.

Mniej więcej w tym samym czasie w miejscowości leżącej niedaleko Buska w Kołaczkowicach pan Moskal zorganizował Szkolno - Gminne Koło Żeglarskie. Swą działalnością obejmowało ono uczniów Kołaczkowic oraz dzieci pracowników Gminy w Busku. Obozy organizowane przez ten klub odbywały się w czasie wakacji nad Jeziorem Białym .

Przed powstaniem klubu „Trawers" w Busku Zdroju pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego pan Artur Zalewski propagował sporty narciarskie, lecz jego działalność zakończyła się wraz z utworzeniem klubu „Trawers".

Tak więc możemy śmiało powiedzieć, że na terenie Buska Zdroju klub „Trawers" działał i działa jako jedyny w swoim rodzaju skupiający młodzież z różnych szkół. Działalność pana Cz. Piskorza opierała się na pracy z osobami niepełnosprawnymi, natomiast klub pana Moskala skupiał wąski krąg osób.

(wykorzystano materiały z pracy p. Winicjusza Zalewskiego - serdecznie dziękujemy)

 

 

Historia

 

| Strona główna | Historia | Dziedziny | Galeria | Zarząd | Sprzęt | Sponsoring | Imprezy | Kontakt | Autorzy | Poczta |