Regaty, wyjazdy, zawody, remonty

 

 

Kronika wydarzeń, począwszy od pierwszych dni klubu.

 

 

22 wrzesień 1977 – powołanie drużyny żeglarskiej i klubu „Trawers” przez mgr Witolda Zalewskiego nauczyciela geografii i opiekuna harcerzy w Liceum Zawodowym w Busku-Zdroju.

Pierwsi żeglarze:
1.        Cezary Maciejewski – L.Z.
2.        Andrzej Lackorzyński – L.Z.
3.        Jacek Strzelecki – L.Z.
4.        Mirosław Rajca – L.Z.
5.        Anrdzej Kuza – L.Z.
6.        Ireneusz Duniec – L.Z.
7.        Jarosław Nowak – L.Z.
8.        Mirosław Laskowski – L.Z.
9.        Wojmir Gawlik – L.Z.
10.     Marek Bałaga – L.Z.
11.     Sławomir Bugdalski – L.Z.
12.     January Myśliwiec – L.O.
13.     Jan Juda – L.O.
14.     Zbigniew Sojka SP nr1

Od września 1977 do kwietnia 1978 prowadzony był kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego. Zajęcia prowadzili:

1.        mgr Witold Zalewski - sternik jachtowy
2.        mgr inż. Lesław Polit
3.        mgr Ryszard Sojka

Odbywały się również prelekcje, które prowadzili:

Kapitan żeglugi jachtowej Bogusław Tomasik i p. Śliwa ze Starachowic.


Grudzień 1977r. – zakup łodzi „Omega”

8 maja1978r. Chrzest łodzi „Cirrus” i „Stratus” na zalewie w Pińczowie. Organizatorem imprezy był Witold Zalewski. W chrzcie udział wzięli:

1.        dyrektor Liceum Zawodowego inż. Władysław Pasek
2.        z-ca dyrektora Liceum zawodowego mgr Kazimierz Feldo
3.        matka chrzestna „Stratusa” mgr Zofia Paskowa
4.        matka chrzestna „Cirrusa” mgr Elżbieta Rak – Szczygieł
5.        żeglarz senior mgr inż. XXXXX Zarębski
6.        mgr inż. Lesław Polit
7.        mgr Ryszard Sojka

oraz nauczyciele i młodzież z Liceum Zawodowego.

 

                „Pogoda była wietrzna i dżdżysta. W czasie ceremonii chrztu nadwątlony pomost załamał się pod ciężarem dużej grupy obserwatorów. W wodzie znalazło się kilku żeglarzy oraz p. mgr inż. Lesław Polit. Nasz adept żeglarstwa Dariusz Michalski został w ten sposób wyleczony z ciągot do wody. Inni jak np. Zbigniew Sojka i p. L. Polit potraktowali to jako dobry omen.”

 

Żeglarze uczestniczący w uroczystości chrztu łodzi:

1.        Cezary Maciejewski
2.        Andrzej Lackorzyński
3.        Jacek Strzelecki
4.        Anrdzej Kuza
5.        Mirosław Rajca
6.        Jarosław Nowak
7.        Sławomir Bugdalski
8.        Mirosław Komaniewski
9.        Mirosław Laskowski
10.     Zbigniew Sojka S.P. nr 1
11.     Andrzej Strzelecki S.P. Zgludowice
12.     Piotr Pasek S.P. nr 1
13.     Darjusz Michalski S.P. nr 2


maj-czerwiec 1978 – pływania pod żaglami na zalewie w Pińczowie i przygotowania do obozu.


1 lipiec 1978 – 30 sierpień 1978 – I obóz Żeglarski „Swolszewice’78”

Kadra:

1.        Mgr Witold Zalewski – komendant obozu i instruktor żeglarstwa.
2.        Mgr Ryszard Sojka – kwatermistrz
3.        Inż. Lesław Polit –
4.        Mgr Artur Zalewski – instruktor ratownictwa WOPR

Uczestnicy obozu:

1.        Andrzej Lackorzyński

2.        Cezary Maciejewski

3.        Jacek Strzelecki

4.        Andrzej Strzelecki

5.        Jarosław Nowak

6.        Wojmir Gawlik

7.        Ireneusz Duniec

8.        Mirosław Rajca

9.        Andrzej Kuza

10.     Zbigniew Sojka

11.     Barbara Sojka

12.     Piotr Pasek

13.     Marek Bałaga

14.     Mirosław Laskowski

15.     January Mysliwiec

16.     Krzysztof Sołtysek

17.     Marian Poniewierski

18.     Marcin Feldo

19.     Kęcka Małgorzata

20.     Przemysław Grzanka

21.     Dariusz Wiśniewski

22.     Andrzej Maślicha

23.     XXXX Kiriel

Patenty żeglarza zdobyli:

1.        Andrzej Lackorzyński

2.        Cezary Maciejewski

3.        Jacek Strzelecki

4.        Andrzej Strzelecki

5.        Jarosław Nowak

6.        Ireneusz Duniec

7.        Mirosław Rajca

8.        Andrzej Kuza

9.        Zbigniew Sojka

10.     Barbara Sojka

11.     Krzysztof Sołtysek

12.     Marian Poniewierski

13.     Marcin Feldo

14.     Kęcka Małgorzata

Patent sternika jachtowego zdobyli:

1.        p. Ryszard Sojka

2.        p. Lesław Polit

3.        p. Artur Zalewski


22 lipiec 1978r. w trakcie obozu w regatach zorganizowanych przez Okręgowy Związek Żeglarski I miejsce zajęła łódź „Stratus”; XXXX Fater - sternik, R. Sojka - załogant, C. Maciejewski, - załogant. IV miejsce zajęła łódź „Cirrus” W. Zalewski – sternik, L.Polit – załogant, A. Zalewski – załogant. „Cirrus” Prowadził przez dwa okrążenia, aby po awarii masztu spaść na IV pozycję.


27 lipiec 1978r. chrzest żeglarski uczestników obozu.


29 lipiec 1978r. wyjazd na rejs po Zatoce Gdańskiej. Uczestnicy: Cezary Maciejewski, Jarosław Nowak.


6 – 7 październik 1978r. Regaty „Cedzyna 24h”

s. y. „Stratus” KL – 069

sternik – Witold Zalewski

załoga – Jacek Strzelecki, Cezary Maciejewski, Maciej Komoniewski.

s.y. „Cirrus” KL – 068

sternik – Ryszard Sojka

załoga – Andrzej Lackorzyński, Andrzej Strzelecki, Zbigniew Sojka.

Obie załogi miały awarie salingów i zajęły dalsze miejsca. Regaty trwały całą dobę bez przerwy.


23 czerwiec – 24 lipiec 1979 „Wiślane Wici” Ogólnopolski Rejs Wisłą z Krakowa do Płocka.

s. y. „Stratus” KL – 069

sternik – Witold Zalewski

załoga – Jacek Strzelecki, Andrzej Strzelecki, Ireneusz Kazimierczak (kielce), Bogusław Morzyk (kielce)

s. y. „Cirrus” KL – 068

sternik – Ryszard Sojka

Załoga – Andrzej Lackorzyński, Cezary Maciejewski, Barbara Sojka, Zbigniew Sojka

RATUNKOWA ŁÓDZ MOTOROWA – Artur Zalewski – instruktor ratownictwa

Łodzie „Stratus”, ”Cirrus” wraz z motorówką ratunkową reprezentowały województwo kieleckie. W końcowej klasyfikacji zespół nasz zdobył I miejsce i w nagrodę rejs żaglowcem „Zawisza Czarny”, po Zatoce Gdańskiej dla 20 osób. Ponadto patenty sternika jachtowego zdobyli: Cezary Maciejewski, Andrzej Lackorzyński, Jacek Strzelecki, Andrzj Strzelecki. Uprawnienia przodownika Żeglarskiej Odznaki Turystycznej uzyskał – Witold Zalewski.


Październik 1979r. Rejs 10-ciu żeglaży z klubu „Trawers” i 10-ciu żeglarzy z Kielc „Zawiszą Czarnym” po Zatoce Gdańskiej. Uczestnicy: Witold Zalewski, Ryszard Sojka, Władysław Pasek, Sławomir Bugdalski, XXXX Zabłotny, Piotr Pasek.Zarys historii klubu „Trawers” od 1992r.

Luty – Czerwca 1992r. – odzyskiwanie zniszczonych łodzi z Kielc.

6 październik 1992  -pierwsze zabranie młodzieży zainteresowanej żeglarstwem.


Rok szkolny1992/93

1.        Erwin Brachowicz

2.        Ireneusz Wiśniewski

3.        Paweł Ogonowski

4.        Mirosław Trzciński

5.        Jan Pudo

6.        Marcin Kwolik

7.        Tomasz Płusa

8.        Robert Mortas

9.        Radosław Sędzielewski

10.     Jacek Tomaszewski

11.     Piotr Wójcikiewicz

12.     Marcin Kochanek

13.     Robert Borzęcki

14.     Leszek Wic

Uczniowie ci uczestniczyli w szkoleniach, ćwiczyli pływanie w krytym basenie oraz przeprowadzili remont łodzi „Cittus”


18 czerwiec 1993r. Wodowanie „Cirrusa” po remoncie na zalewie w Chańczy i zacumowaniu jej przy kei Ośrodka Żeglarskiego Elektrowni Połaniec. Pływania trwały do jesieni 1993r.

Członkowie klubu rok szkolny 1993/94

1.        Erwin Brachowicz

2.        Ireneusz Wiśniewski

3.        Leszek Wic

4.        Jacek Kalużny

5.        Marcin Kwolik

6.        Jan Pudo

7.        Krzysztof Kowal

8.        Mariusz Wach

9.        Piotr Dziura

10.     Konrad Szumilas

11.     Paweł Misiakiewicz

12.     Rafał Sułek

13.     Paweł Łojek

14.     Witold Banaś

15.     Tomasz Lalewicz

16.     Marcin Wójcik

17.     RAfał Kawecki

Uczniowie ci w sezonie zimowym pomagali przy remoncie łodzi „Stratus”


24-25 czerwiec – III Świętojański Rejs Po Wiśle Korczyn – Szczucin.

s. y. „Stratus”

sternik – Witold Zalewski

załoga – Ireneusz Wiśniewski, Krzysztof Kowal, Leszek Wic, Mariusz Wach, Bata Bręchowicz

s. y. „Cirrus”

sternik – Krzysztof Król

załoga – Krzysztof Woźniak, Erwin Brachowicz, Jacek Kalużny, Rafał Kawecki, Paweł Łojek, Michał Żurek.


Rok szkolny 1994/95

1-2 październik 1994 – regaty „Cedzyna 24”

sternik – Winicjusz Zalewski

załoga – Erwin Brachowicz, Mariusz Wach.

Członkowie klubu 1994/95

1.        Ireneusz Wiśniewski – prezes

2.        Erwin Brachowicz

3.        Leszek Wic

4.        Mariusz Wach

5.        Krzysztof Kowal

6.        Jan Pudo

7.        Rafał Sułek

8.        Paweł Łojek

9.        Grzegorz Mrówko

10.     Michał Gągol

11.     Michał Kowalski

12.     Lech

13.     Jacek Kałużny

14.     Piotr Siemieniec


23-25 czerwiec 1995 – IV Świętojański Rejs o Wiśle Opatowiec – Połaniec.

s. y. „Stratus”

sternik – Witold Zalewski

załoga - Ireneusz Wiśniewski, Piotr Siemieniec, Piotr Sikora, Krzysztof Kobos.

s. y. „Cirrus”

ster - Tomasz 

załoga – Beata Brachowicz, Jacek Kalużny, Tomasz Kowal


7-8 październik 1995 Regaty „Cedzyna 24h” (awaria masztu)

s. y. „Cirrys”

opiekun p. Krzysztof Woźniak

sternik – Winicjusz Zalewski

załoga – Ierneusz Wiśniewski, Marek Kielian

załoga rezerwowa – Piotr Siemieniec, Rafał Sadło.


Rok szkolny 1995/96

Lista członków:

1.        Ireneusz Wiśniewski - prezes

2.        Marek Kielian

3.        Piotr Siemieniec

4.        Michał Gągol

5.        Rafał Jurek

6.        Tomasz Sarna

7.        Przemysław Wróbel

8.        Marcin Kwiecień

9.        Jakub Gruszko

10.     Łukasz Ciemiński

11.     Rafał Sadło

12.     Witold Rogala

13.     Piotr Komil

14.     Marcin Marzec


Maj 1996 – nowy boks w hangarze


22-25 czerwiec1996r. V Świętojański Rejs po Wiśle Smiłowice k. Nowego Brzeska – Połaniec.

s. y. „Stratus”

sternik – Witold Zalewski

bosman – Marek Kielian

załoga – Rafał Jurek, Rafał Sadło, Łukasz Ciemiński

s. y. „Cirrus”

starnik – Jacek Zalewski

bosman – Tomasz Sarna

załoga – Jakub Gruszko, Marek Cmoch, Marcin Kwiecień

„Stara Panna”

p. Marek Połetek

P. XXXX Szybajło


II Obóz żeglarski „Swolszewice’96” 30 czerwiec – 10 lipiec 1996

Opiekunowie: Witold Zalewski, Krzysztof Król

1.        Marek Kielian – patent żeglarza jachtowego

2.        Tomasz Sarna – patent żeglarza jachtowego, karta pływacka.

3.        Tomasz Król

4.        Marcin Cmoch – karta pływacka

5.        Rafał Sadło

6.        Jakub Gruszko – karta pływacka

7.        Witold Rogala

8.        Przemysław Wróbel

9.        Łukasz Cciemiński – patent żeglarza jachtowego

10.     Michał Żurek

11.     Jakub Czerwiński

12.     Piotr Kuraś – patent żeglarza jachtowego

Żęglaże klubu „Trawers” tworzyli oddzielną grupę na obozie Młodzieżowego Domu Kultury z Tomaszowa Mazowieckiego. Biwakowali oddzielnie, lecz uczestniczyli w szkoleniach i innych zajęciach.

Wakacje 1996 pływania na jeziorze Chańcza.


Rok szkolny 1996/97

Lista członków:

1.        Marek Kielian

2.        Tomasz Sarna

3.        Jakub Gruszko

4.        Michał Gągol

5.        Marcin Kwiecień

6.        Rafał Jurek

7.        Marcin Cmoch

8.        Przemysław Wróbel

9.        Marcin Karolczak

10.     Piotr Kuraś

11.     Łukasz Wawszczyk

12.     Jarosław Drab

13.     Marcin Muszyński

14.     Paweł Kafara

15.     Tomasz Król

Sezon zimowy i wiosna był wykorzystany do zdjęcia deku w „Cirrusie” i wymienie listew. Trwały przygotowania do rejsu i obozu. Z powodu wyjazdu opiekuna klubu w. Zalewskiego przygotowania poprowadzili nauczyciele: p. Krzysztof Król, p. Krzysztof Woźniak, p. Krzysztof Dulnik.


21-22 czerwiec 1997 VI Świętojański Rejs po Wiśle Opatowiec – Połaniec

s. y. „Cirrus”

sternik – Krzysztof Król

bosman – Marcin Cmoch

załoga – Marek Kielian, Tomasz Sarna, Paweł Kafara


30 czerwiec – 13 lipiec  1997 III Obóz żeglarski „Swolszewice’97”

Opiekę sprawowali żamiennie:

p. Krzysztof Król

p. Krzysztof Woźniak

p. Krzysztof Dulnik

uczestnicy:

1.        Marek Kielian

2.        Rafał Jurek

3.        Marcin Cmoch

4.        Tomasz Sarna

5.        Marcin Karolczak

6.        Jakub Gruszko

7.        Marcin Kwiecień

8.        Piotr Kuraś

9.        Paweł Kafara

10.     Tomasz Król

11.     Michał Gągol

12.     Przemysław Wróbel

Wrzesień 1997 – pływania na zalewie w Chańczy dla adeptów żeglarstwa.


Rok szkolny 1997/98

Lista członków klubu

1.        Marek Kielian

2.        Marcin Cmoch

3.        Rafał Jurek

4.        Tomasz Sarna

5.        Rafał Słota

6.        Konrad Zych

7.        Jarosław Drab

8.        Marcin Muszyński

9.        Łukasz Majcher

Rok jubileuszowy. 20-lecie powstania klubu. Planowano i przygotowywano rejs po Wiśle, spotkanie w Swolszewicach dawnych i aktywnych żeglaży. Przeprowadzono renowację żagli dakronowych, prowadzone były prace konserwacyjne łodzi.

Żadna z planowanych imprez nie odbyła się.


Rok szkolny 1998/99

Lista członków:

1.        Marek Kielian – Prezes

2.        Marcin Cmoch

3.        Rafał Jurek

4.        Łukasz Majcher

5.        Konrad Zych

6.        Łukasz Czajor

7.        Jacek Kalużny

8.        Marcin Muszyński

9.        Andrzej Maj

10.     Piotr Cygan

11.     Konrad Stęchowicz

12.     Jarosław Stęchowski

13.     Czerwonka

14.     Nadybał


Jesień 1998

Pływania po jeziorze Chańcza. Konserwacja łodzi po sezonie. Prace bosmańskie. Przygotowanie do rejsu na uroczystości związane z pobytem Jana Pawła II w Sandomierzu.

8 – 12 czerwiec 1999r. VII REjs Wisłą na spotkanie z Janem Pawłem II. Opatowiec – Sandomierz.

Komandor rejsu – Witold Zalewski

„Cirrus”

1.        Witold Zalewski

2.        Marek Kielian – ster

3.        Jacek Kalużny

4.        Piotr Zych

5.        Andrzej Maj

„Stara Panna”

1.        p. Marek Połetek

2.        Marcin Cmoch

3.        Rafał Jurek

Łódź „Stratus” została odesłana z opatowca do hangaru (brak miecza) a jej załoga zaokrętowana na s. y. „Stara Panna” która nie miała wystarczającej obsady.

Wakacje 1999 pływania na jeziorze Chańcza.


Rok szkolny 1999/2000

Lista

1.        Marek Kielian

2.        Marcin Cmoch

3.        Rafał Jurek

4.        Łukasz Majcher

5.        Piotr Zych

6.        Andrzej Maj

7.        Łukasz Czajor

8.        Paweł Podsiedlik

9.        Krzysztof Szybajło

10.     Robert Durnaś

11.     Tomasz Jarosz

12.     Marcin Jaskulski

13.     Miłosz Handzlik

14.     Łukasz Kapusta

15.     Bartosz Mostek

16.     Łukasz Karpiński

17.     Łukasz Robak

18.     Jacek Tetela

Duża aktywność jesienią 1999r. Częste wyjazdy na biwaki i pływania w Chańczy:11-12 wrzesień, 18-19 wrzesień, 25-26 wrzesień.


Wiosna 2000

27 kwiecień 2000 wybory zarządu:

Prezes – Łukasz Majcher

z-ca Piotr Zych

członek zarządu. Łukasz Czajor

5-6 maja – malowanie hangaru i napisu.

14 maja 2000 pływanie. Gackach.

27-28 maja Regaty Politechniki na Chańczy

s. y. „Cirrus”

Winicjusz Zalewski – ster

Łukasz Czajor

Piotr Zych

Jacek Tetela

s. y. „Stratus”

Marek Kielian – ster

Paweł Podsiedlik

Rafał Jurek

Łukasz Majcher

23-25 czerwiec VIII Świętojański Rejs po Wiśle

Komandor rejsu: Winicjusz Zalewski

Opiekunowie rejsu: p. Andrzej Zoch, p. Krzysztof Woźniak

s. y. „Stratus”

Winicjusz Zalewski – ster

Łukasz Czajor

Tomasz Jarosz

Andrzej Maj

Piotr Zych

s. y. „Cirrus”

Marek Kielian  - ster

Marcin Cmoch

Łukasz Kapusta

Krzysztof Szybajło

Paweł Podsiedlik

„Cumulonimbus”

p. Krzysztof Woźniak

p. Andrzej Zoch

Łukasz Majcher

Robert Durnaś

Rejs odbywał się w trudnych warunkach atmosferycznych (Burze, Deszcz)


1– 14  lipiec 2000 IV Obóz Żeglarski – „Swolszewice’2000”

opiekun: Winicjusz Zalewski

uczestnicy:

Krzysztof Szybajło – patent żeglarza jachtowego

Łukasz Kapusta – patent żeglarza jachtowego

Łukasz Majcher – patent żeglarza jachtowego

Robert Durnaś – patent żeglarza jachtowego

Jacek Tetela – patent żeglarza jachtowego


Wakacje 2000

Żeglarze  z cenzusem oraz Łukasz Czajor Tomasz Jarosz i Andrzej Maj przeprowadzili generalny remont „Stratusa” wraz z malowaniem kadłuba – co było miłą niespodzianką dla opiekuna klubu który po wakacjach zobaczył efekty tej pracy.


Rok szkolny 2000/01

Lista:

1.        Łukasz Majcher - prezes

2.        Łukasz Czajor

3.        Łukasz Robak

4.        Paweł Podsiedlik

5.        Andrzej Maj

6.        Łukasz Kapusta

7.        Krzysztof Szybajło

8.        Robert Durnaś

9.        Kochańczyk

10.     Karol Kapusta

11.     Alan Granek

12.     Monika Poborca

13.     Kamila Juszkiewicz

14.     Anna Bucka

15.     Karolina Kozioł

16.     Justyna Jankowska

17.     Marta Graca

18.     Jacek Tetela

19.     Marcin Bednarski

20.     Tomasz Piasecki

21.     Agnieszka Sarnecka


Jesień 2000

Biwaki na jeziorze Chańcza

16-17 wrzesień  - towarzyskie regaty na Chańczy (wywrotka „Stratusa”)

„Cirrus”

Łukasz Kapusta – ster

Łukasz Czajor

Paweł Podsiedlik

„Stratus”

Robert Durnaś

Łukasz Majcher

Karol Kapusta

Krzysztof Szybajło

zakup masztu w Kętach – sponsor p. Marek Połetek, Transport – Łukasz Robak


22 październik Regaty w Gronisławowie – Zalew Sulejowski. Zajęcie 13 miejsca w klasyfikacji generalnej.

s. y. „Cirrus”

Winicjusz Zalewski - ster

Jacek Tetela

Marek Kielian

Kapusta Łukasz


Transport otrzymanych kadłubów łodzi „Cadet” i „420”. Transport: p. Marek Połetek, Łukasz Robak

Zakup i transport łodzi „420” – Łódź; transport Łukasz Robak i Winicjusz Zalewski.

9 listopad 2000 Powołanie z udziałem dyrekcji i rodziców „Klubu Sportów Przestrzennych TRAWERS”

16 listopad 2000 Z udziałem dyrekcji i zaproszonych gości uroczysta zakończenie sezonu nawigacyjnego.


Zima 2000/2001 remonty kadłubów łodzi w hali warsztatów szkolnych.

 

Imprezy

 

| Strona główna | Historia | Dziedziny | Galeria | Zarząd | Sprzęt | Sponsoring | Imprezy | Kontakt | Autorzy | Poczta |