Sponsoring,  czyli reklamy na żaglach i nasi partnerzy finansowi.

 

 

Klub Sportów Przestrzennych „TRAWERS” został założony w 1977r. Inicjatorem powstania klubu był mgr Witold Zalewski – nauczyciel ówczesnego Liceum Zawodowego.

Obecnie klub mieści się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku Zdroju. W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” patronat nad klubem sprawuje Powiatowa Komenda Policji w Busku – Zdroju. Obecnie w swoich szeregach klub zrzesza ponad dwudziestu członków. W swoim posiadaniu klub ma dwie łodzie żaglowe typu „Omega”, dwie łodzie typu „Cadet”, dwie łodzie regatowe typu „420”, łódź wiosłowo żaglową oraz cztery deski windsurfingowe.

            Corocznie członkowie klubu aktywnie uczestniczą w wielu regatach organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego (Chańcza, Cedzyna), jak również poza jego terenem odnosząc w nich znaczne sukcesy. Co roku wraz z początkiem wakacji wypływamy na tzw. „Rejs Świętojański”, czyli spływ Wisłą od Opatowca do Kazimierza Dolnego.

            Klub organizuje również obozy i warsztaty żeglarskie nad Zalewem Sulejowskim. Obozy organizujemy w oparciu o własną wykwalifikowana kadrę instruktorów oraz własny sprzęt żeglarski. Klub utrzymuje się z własnych składek członkowskich oraz skromnych datków zaprzyjaźnionych osób. W bieżącym roku funkcjonowanie klubu stoi pod znakiem zapytania, niezbędna jest wymiana przestarzałego ożaglowania na łodziach uczestniczących w zawodach regatowych. Ambicją członków klubu jest zwycięstwo we wszystkich regatach w których uczestniczymy.

            W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Państwa o pomoc finansową.

W przypadku objęcia naszego klubu generalnym patronatem w zamian proponujemy aktywną formę reklamy i promocji Waszej firmy w następujący sposób:

·        Umieszczenie reklamy na łódkach i żaglach.

·        Umieszenie banera reklamowego na naszej stronie internetowej.

·        Możliwość organizowania: obozów żeglarskich i narciarskich, weekendowych eskapad żeglarskich dla pracowników i ich dzieci.

Naszym regatom i rejsom towarzyszy liczne zainteresowanie mediów, gdzie również można wyeksponować logo Waszej firmy.

Klub jest otwarty na współpracę w różnych rejonach naszego województwa.

Licząc na państwa wsparcie serdecznie zapraszamy do uprawiania żeglarstwa, które zapewnia wielką przygodę i niezapomniane wrażenia.

 

 

Sponsoring

 

| Strona główna | Historia | Dziedziny | Galeria | Zarząd | Sprzęt | Sponsoring | Imprezy | Kontakt | Autorzy | Poczta |