Rekrutacja uzupełniająca uczniów do projektu „Dobry start 2.0”
Opublikowane przez Milena Bilewska w dniu 2020 09 21

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uzupełniająca uczniów do projektu „Dobry start 2.0”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczestnik projektu weźmie udział w następujących formach zajęć:

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć wymagane dokumenty w terminie do 2 października 2020r. do sekretariatu szkoły lub Pana Grzegorza Wach.

Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

G. Wach