Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Opublikowane przez Ewa Cieplińska w dniu 2021 06 25
25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W związku z trwającą nadal pandemią koronawirusa i zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uroczystość odbyła się na boisku szkolnym o różnych godzinach. O godzinie 9:00 swoje świadectwa i nagrody otrzymali uczniowie klas pierwszych i trzecich, natomiast o godzinie 10:00 uczniowie klas drugich.
Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły p. S. Pałka, a następnie głos zabrali: Wicestarosta p. S. Klimczak, przewodnicząca Rady Rodziców p. E. Bielawska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Kacper Zieliński, uczeń klasy 3F. Dziękowali oni za miniony rok i włożony nakład pracy, zwłaszcza podczas pracy zdalnej, gratulowali osiągniętych wyników oraz życzyli bezpiecznych i udanych wakacji. Następnie odbyło się wręczanie nagród. Nagrody książkowe Starosty za najwyższą średnią w szkole otrzymali: Kacper Lenartowicz z klasy 2m i Samuel Kolarz z klasy 2d.

Nagrody książkowe i dyplomy za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję otrzymało 98 uczniów. Dodatkowo wręczono także dyplomy za udział w konkursach, działalność w organizacjach szkolnych i w kołach zainteresowań działających w szkole. Kolejnym etapem było spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, gdzie zostały wręczone świadectwa.