Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2021 11 01

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022.

Cel projektu to kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwia między innymi: udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole, szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych oraz wzajemną wymianę doświadczeń między placówkami. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pan Michał Kucharczyk.

Uczestnicy rozwijają siedem obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo: