Udział w akcji „Szkoła pamięta”
Opublikowane przez Karol Bidziński w dniu 2021 11 02

W dniu 29.10.2021 roku wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”. Jej celem było zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach akcji odwiedziliśmy cmentarz z czasów I wojny światowej. Spoczywa na nim 167 żołnierzy armii rosyjskiej i 37 austro-węgierskiej, poległych głównie jesienią i w grudniu 1914 r. W obu walczących przeciwko sobie armiach walczyli wcielani przez zaborców Polacy. Złożyliśmy wiązanki kwiatów, zapaliliśmy świece, był także czas poświęcony na modlitwę oraz refleksję o bezsensie i okrucieństwie wojny – dramacie żołnierzy oraz ludności cywilnej.

Odwiedziliśmy także groby osób zasłużonych dla naszego regionu i kraju, wspominając ich pełną oddania pracę dla dobra innych.