Uczniowie ZSTI „Poznają Polskę”
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2021 11 15

10 listopada 2021 roku uczniowie klas branżowych uczestniczyli w wycieczce do Krakowa zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Udział w programie umożliwił sfinansowanie 80%  całkowitego kosztu wycieczki.

Wyjazd do Krakowa stał się znakomitą okazją do poznania historii Polski, jej zabytków oraz tradycji. W przededniu Święta Odzyskania Niepodległości pobyt w dawnej stolicy Polski nabrał szczególnego znaczenia. Naszą przygodę rozpoczęliśmy na Wawelu, który jest symbolem polskiej państwowości i wielowiekową siedzibą królów. Tu odbyliśmy niezwykłą podróż w przeszłość. Szczególnego znaczenia, w tym dniu, nabrała też wizyta na grobie Józefa Piłsudskiego, uznanego za jednego z ojców niepodległości.

Z Wawelu powędrowaliśmy na Krakowski Rynek. Przepiękna pogoda sprzyjała poznaniu historii miasta oraz znajdujących się na Rynku obiektów. Czas zwiedzania odmierzał nam hejnał z Wieży Mariackiej. Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, nie zdawaliśmy sobie sprawy, ze pod ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje się prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. Aby go odkryć, wystarczyło zejść  do Rynku Podziemnego. Tam poznaliśmy fragment średniowiecznego Krakowa odsłonięty przez archeologów w latach 2005−2010. Miejsce to robi szczególne wrażenie, gdyż w niezwykły sposób łączy odległą przeszłość z teraźniejszością.

Wyjazd do Krakowa był piękną lekcją patriotyzmu.