Częściowe zaćmienie Słońca
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2022 10 24

Już jutro, 25 października, dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca, które będzie widoczne z terenu naszego kraju. Zachęcamy do obserwacji i fotografowania tego ciekawego zjawiska. Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne z terenu naszego kraju wystąpi dopiero 7 października 2135 roku!

Etapy i przybliżony czas zjawisk:
11:15 – Rozpoczyna się częściowe zaćmienie (Księżyc dotyka krawędzi Słońca).
12:24 – Maksymalne zaćmienie (Księżyc znajduje się najbliżej środka Słońca).
13:35 – Częściowe zaćmienie dobiega końca (Księżyc opuszcza krawędź Słońca).

Podczas tego częściowego zaćmienia Słońca Księżyc zakrywa tylko części Słońca. Nie ma na Ziemi miejsc, w których Słońce wydaje się całkowicie zakryte przez Księżyc. Maksimum zaćmienia, z fazą 0.86, wystąpi w środkowej Syberii. Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią w północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie faza maksymalna przekroczy wartość 0.50.

Czytaj więcej:
https://www.optyczne.pl/888.1-artyku%C5%82-Z_czym_na_za%C4%87mienie_S%C5%82o%C5%84ca_.html
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/poland/kielce

Robert Kurek