Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
Opublikowane przez Administrator w dniu 2023 04 28

W dniu 28 kwietnia 2023 r. pożegnaliśmy w naszej szkole uczniów klas 4 Technikum. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 na boisku szkolnym.

Na spotkanie przybyli goście: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Renata Krzemień oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Roman Sobczak. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos zabrał Pan Sylwester Pałka Dyrektor Szkoły. Pogratulował wszystkim maturzystom odniesionych sukcesów podczas edukacji w szkole oraz życzył powodzenia na egzaminach maturalnych.

Następnie głos zabrała pani Renata Krzemień. Przekazała maturzystom życzenia od Starosty Buskiego – pana Jerzego Kolarza wręczając jednocześnie nagrody książkowe najlepszym uczniom klas maturalnych. Nagrodzeni zostali: Tymoteusz Janicki-uczeń klasy 4e oraz Samuel Kolarz i Krystian Kaleta-uczniowie klasy 4d.
W dalszej części głos zabrali: pan Roman Sobczak-Przewodniczący Rady Rodziców, który skierował słowa podziękowania pod adresem nauczycieli a maturzystom życzył powodzenia i tradycyjnego połamania długopisów oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Julia Szałabska i Konrad Lis, którzy również życzyli swoim koleżankom i kolegom powodzenia na maturze.

W imieniu odchodzących uczniów głos zabrała: Agnieszka Domagała, która podziękowała Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za miłe lata spędzone w szkole, za trud włożony w wychowanie, a kolegom i koleżankom życzyła powodzenia na maturze.

Następnie zostały wręczone nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, statuetki za najlepsze osiągnięcia sportowe oraz dyplomy za udział w różnych akcjach organizowanych na terenie szkoły. Po wręczeniu nagród, uczniowie klas maturalnych udali się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły.