Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”
Opublikowane przez Administrator w dniu 2024 04 30

29 kwietnia uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczą w projekcie pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student” pisali wstępny test kompetencyjny z matematyki, który składał się z 10 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych na poziomie matury podstawowej. Wynikiem przeprowadzenie wstępnego testu kompetencji ucznia szkoły ponadpodstawowej jest udział w zajęciach z matematyki w w/w projekcie, a podniesienie jego kompetencji wskutek uczestnictwa w tych zajęciach zostanie zweryfikowane poprzez wypełnienie przez niego końcowego testu kompetencji z tego przedmiotu.