Uczniowie ZST-I Laureatami wojewódzkiego Konkursu
Opublikowane przez Milena Bilewska w dniu 2024 06 12

Uczniowie klasy 2N – Maciej Piwowarski oraz Szymon Rasiński zdobyli tytuł Laureata wojewódzkiego Konkursu pn. „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”.

W dniu 11 czerwca 2024 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce, podczas I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla Laureatów Konkursu. W Gali wzięli udział dyrektor szkoły – Pan Sylwester Pałka, laureci Konkursu oraz opiekun – Pani Milena Bilewska.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie filmu nawiązującego do kompetencji cyfrowych, Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i hasła konkursowego: „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”. W Konkursie rywalizowało 18 zespołów ze szkół ponadpodstaowych, z terenu województwa świętokrzyskiego.

Film wykonany przez uczniów ZST-I został doceniony przez Jury, co zaowocowało przyznaniem prestiżowego tytułu Laureata oraz wartościowych nagród rzeczowych. Wszystkie Zespoły otrzymały wyróżnienia w postaci dyplomów oraz statuetek.

Gala była nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych prac konkursowych, ale również do wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących prelekcji oraz nawiązać kontakty z innymi pasjonatami nowoczesnych technologii. 

Serdeczne gratulacje dla zwycięskiego zespołu, za ich zaangażowanie i twórcze podejście do tematu!