Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
Opublikowane przez Administrator w dniu 2024 06 21

21 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 na boisku szkolnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły p. Sylwester Pałka, a następnie głos zabrali: Starosta Buski pan Jerzy Kolarz, przewodniczący Rady Rodziców p. Krzysztof Kobos oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Szałabska. Dziękowali oni za miniony rok i włożony nakład pracy, gratulowali osiągniętych wyników oraz życzyli bezpiecznych i udanych wakacji.

Następnie zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych uczniów oraz za najlepsze osiągnięcia sportowe. Dodatkowo wręczono także dyplomy za udział w konkursach, działalność w organizacjach szkolnych i w kołach zainteresowań działających w szkole. Kolejnym etapem było spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, gdzie zostały wręczone świadectwa.