Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Opublikowane przez Administrator w dniu 2021 12 09

W dniu 8 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Te prestiżowe wyróżnienia  otrzymało 15 najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok szkolny otrzymali również uczniowie naszej szkoły: Samuel Kolarz z klasy III D oraz Kacper Lenartowicz z klasy III M. Stypendia wręczył Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski oraz członkowie Zarządu Powiatu Buskiego: Jerzy Kordos i Wiesław Marzec.

Dyplom w imieniu Samuela Kolarza odebrał Pan Dyrektor Sylwester Pałka. Samuel przebywa obecnie w Sewilii, gdzie wraz z 29 osobową grupą uczniów odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: http://busko.com.pl/