gastronomia

informatyka

motoryzacja

oze

rekrutacja

zobacz szkołę

2021.10.25

            W dniu 15 października 2021r. odbyła się wycieczka 47 uczniów klasy 3B, 4B, 3Z, 3W naszej szkoły  do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz seans[…]

Autor: Jarosław Pasternak
2021.10.23

W piątek 22 października odbyły się testy kwalifikacyjne w ramach rekrutacji do projektu „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” realizowanego i finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu[…]

Autor: Agnieszka Boduszek
2021.10.22
Autor: Janusz Jurczyk
2021.10.21

21 października bieżącego roku klasa 3m uczestniczyła w wycieczce do multikina w Kielcach. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy o warunkach życia i zmaganiach więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz w początkowym okresie[…]

Autor: Agnieszka Boduszek
2021.10.17

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie[…]

Autor: Karol Bidziński
2021.10.15

W dniu 08.10.2021 roku uczniowie klas: IIp oraz IIIp pod opieką nauczycieli Grzegorza Wacha i Kamila Gryszówkę wybrali się na wycieczkę do fabryki filtrów położonej w Sędziszowie Małopolskim. PZL Sędziszów[…]

Autor: Grzegorz Wach