Polityka prywatności i ciasteczka

      K L A U Z U L A      I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO , informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku–Zdroju, przy ul. Mickiewicza 23, 28-100 Busko–Zdrój.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju możliwy jest pod numerem, tel. 41 370 50 27, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wykonywania czynności i zadań, wynikających z przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ Panią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione!

Serwis zsti.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz zbierania danych statystycznych (licznik wizyt). Nie wykorzystujemy ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych. Każdy użytkownik może zablokować ciasteczka z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego zsti.pl akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce prywatności naszej strony. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie.