Realizowane projekty

Projekty realizowane w szkole współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej

W ramach tych projektów uczniowie na przestrzeni lat uzyskali wielkie wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych, a szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami m.in. pracownie komputerowe, tablice interaktywne, tablety, wiele pomocy związanych z kształceniem zawodowym w branży informatycznej, mechanicznej i gastronomicznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W 2018 roku odbyła się „wielka modernizacja” naszych warsztatów szkolnych w których prowadzone jest kształcenie zawodowe na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego pod okiem nauczycieli zawodu wykonują usługi na doskonale wyposażonych działach obróbki skrawaniem, ślusarni, nowoczesnej spawalni. W naszych warsztatach działa również stacja kontroli pojazdów w której wykonywane są przeglądy techniczne samochodów oraz bieżące naprawy samochodów. Modernizacja wykonana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

ZOBACZ WIĘCEJ

W ramach tych projektów uczniowie odbywają również płatne staże u pracodawców. W 2021 roku staramy się o kolejną edycję tego projektu. Z obydwu projektów zyskaliśmy znaczące doposażenie pracowni samochodowych oraz odnawialnych źródeł energii.