ERASMUS+
Opublikowane przez Agnieszka Boduszek w dniu 2022 12 13

„Droga, którą idę jest jak pierwszy własny wiersz,
Uczę się dopiero widzieć świat jaki jest …”

 

Tymi słowami Janusza Kondratowicza wyśpiewanymi przed laty przez Seweryna Krajewskiego w ZSTI podsumowano kolejną edycję projektu w ramach europejskiego programu ERASMUS+.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju kończy właśnie realizację drugiej edycji projektu pod nazwą „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” finansowanego ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+.

13 grudnia 2022 roku, w obecności pana Starosty Jerzego Kolarza, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach pani Ireny Sobieraj, przewodniczącego Rady Rodziców Romana Sobczaka, dyrektora szkoły pana Sylwestra Pałki  oraz nauczycieli, dokonano podsumowania wszystkich działań  i osiągnieć uczestników projektu.

Projekt realizowany był w okresie 31.12.2020 – 31.12.2022 roku, wzięło w nim udział 8 nauczycieli i 78 uczniów, którzy zrealizowali dwutygodniowe praktyki zawodowe w 5 różnych firmach w Hiszpanii.

W grudniu 2021r. swoje praktyki zawodowe odbyli uczniowie technikum mechanicznego.  Rozwijali oni swoje umiejętności zawodowe w Sewilli w szkole Salesianos Trinidad. W ramach praktyk uczniowie skonstruowali od podstaw elektryczny pojazd mechaniczny – ebuggy. Samodzielnie musieli wykonać zarówno konstrukcje zewnętrzne, jak i podłączenia elektryczne.

W tym samym czasie w Sewilli swoje praktyki zawodowe zrealizowali również uczniowie z klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W szkole SAFA Nuestra Señora de los Reyes kształcili oni swoje umiejętności w zakresie wykorzystania energii słonecznej. Oni z kolei zaprojektowali i skonstruowali  dom pasywny (solar house) oraz odwiedzili farmę solarno-termalną – Abengoa Solar, gdzie poznali najnowsze metody wykorzystania energii słońca do produkcji energii elektrycznej.

W kwietniu, maju i październiku 2022 roku praktyki odbyły trzy 16-osobowe grupy informatyków. W ramach praktyk uczniowie kształcili swoje umiejętności w zakresie informatyczne. Praktykanci poznali różne języki programowania (m.in. Java, C++, C#) dzięki czemu mogli stworzyć swoje pierwsze aplikacje i gry komputerowe w środowisku UNITY.

Poza praktykami uczestnicy projektu odbyli również kurs języka hiszpańskiego i zrealizowali ścieżkę kulturową, dzięki której poznali historię i kulturę Hiszpanii, skosztowali lokalnej kuchni, zwiedzili najpiękniejsze miasta Andaluzji, m.in. Sewillę, Granadę, Kordobę, Kadyks, Mijas i Benalmadenę.

Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani byli w rezydencjach hiszpańskiego partnera  projektu – Euromind.  

Udział w projekcie został potwierdzony wieloma dokumentami uznawanymi na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie otrzymali m.in.:

Projekt całkowicie został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w nim w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Program ten ma też kluczowe znaczenie w tworzeniu Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości i umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie ZSTI zdobyli nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Kształcili umiejętność pracy w zespole, a jednocześnie nauczyli się samodzielności i zaradności. Poznali nową kulturę, nawiązywali kontakty międzynarodowe i zdobyli pierwsze doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy. Udział w projekcie „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2” był dla nich niepowtarzalnym i niezapomnianym doświadczeniem, które zapewne zwiększy ich szanse na rynku pracy w przyszłości.