Czujniki MAF i MAP – szkolenie NGK/NTK.
Opublikowane przez Grzegorz Wach w dniu 2023 11 20

W dniu 15 listopada 2023r. na warsztatach szkolnych naszej szkoły odbyło się szkolenie na temat: „Czujniki ciśnienia i przepływomierze – zasada działania i diagnostyka”. Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Bąk przedstawiciel firmy NGK/NTK, a właściwie Niterra ponieważ firma NGK niedawno zmieniła nazwę. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie kierunku: technik pojazdów samochodowych z klas 4p i 5p.

 „Niterra” to wymyślone słowo, które łączy łacińskie słowa „niteo” oznaczające „błyszczeć, lśnić” i „terra/ziemia”. Połączenie tych słów wyraża pragnienie bycia firmą, która przyczynia się do tworzenia ekologicznego przemysłu, co będzie sprawić, że ziemia lśni.

Uczniowie zostali zapoznani z różnicami pomiędzy czujnikami MAP i MAF, poznali ich budowę  oraz zasadę działania. Pan Grzegorz Bąk omówił typy przepływomierzy powietrza, które występuje w dwóch wariantach: z technologią „Hot Wire”  gorącego drutu lub „Hot Film” gorącej folii.

Na zakończenie szkolenia zostały omówione typowe usterki tych czujników oraz przyczyny ich powstawania. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu branżowym.