SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI PRZYSŁÓW I IDIOMÓW ANGIELSKICH
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2024 02 12

Dnia 19 stycznia 2024 roku odbył się SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI PRZYSŁÓW I IDIOMÓW ANGIELSKICH. Wyniki konkursu zostały ogłoszone dnia 9 lutego.  Do udziału w konkursie zgłosiło się  26 uczestników. Konkurs obejmował zakres materiału dotyczący znajomości idiomów i przysłów w języku angielskim. Zadania konkursowe składały się z zadań typu : test wyboru oraz tłumaczenia zdań z języka polskiego na język angielski.

Celem konkursu było poszerzenie i wzbogacenie zasobu słownictwa, w szczególności idiomów i przysłów w języku angielskim oraz rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych. Uczniowie wykazali się obszerną i szczegółową wiedzą, a wyniki jakie osiągnęli, wykazały, że trud i praca włożona w naukę, przyniosły bardzo dobre rezultaty.  O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu świadczą wyniki konkursu. Aż cztery osoby zajęły ex aequo III miejsce.

Zwycięzcą konkursu został: Mateusz Brożek  z klasy IV N

II miejsce zajął:  – Miłosz Wolański z klasy IV N

III miejsce zajęli: Agata Godula z klasy III M, Paweł Pasternak z klasy V M, Piotr Boroń z klasy IV M oraz Mikołaj Kulik z klasy III M.

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz oceny cząstkowe celujące  z języka angielskiego. Natomiast pozostali uczestnicy oceny cząstkowe z języka angielskiego.