Wyniki egzaminu zawodowego
Opublikowane przez Administrator w dniu 2021 03 31

Ogłoszenie wyników.

W dniu 31.03.2021 r. zostaną opublikowane wyniki egzaminu zawodowego po sesji styczeń-luty 2021. Zgodnie z komunikatem OKE, wyniki będą dostępne w panelu zdającego pod adresem https://lodz.epkz.cke.edu.pl/ od godziny 10.00.

Wydawanie świadectw.

Świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoła otrzyma w dniu 08.04.2021 r. wtedy też zostanie ustalony terminarz ich wydawania (terminarz zostanie przesłany Librusem).

Egzamin poprawkowy.

Przypominam, że zgodnie z komunikatem http://oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=1022 zdający, który przystąpił do egzaminu lecz go nie zdał ma 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na złożenie do dyrekcji szkoły deklaracji na egzamin poprawkowy w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Wzór deklaracji do pobrania: