NOWA SALA GIMNASTYCZNA W NASZEJ SZKOLE – ZACZYNAMY!
Opublikowane przez Sylwester Pałka w dniu 2024 01 09

Z radością informuję, że wczoraj podpisałem umowę z firmą InForm reprezentowaną przez Prezesa Zarządu mgr inż. architekta p. Krzysztofa Stytkiewicza na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno–Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia”. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na lipiec 2024 r.

Środki finansowe na to zadanie zostały przekazane naszej Szkole przez Organ Prowadzący – Powiat Buski za co serdecznie dziękujemy Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu oraz Staroście Buskiemu.

Następnym etapem będzie realizacja tego projektu i mamy nadzieję, że nastąpi to w miarę szybko. Nowa sala gimnastyczna znacząco wzbogaci bazę dydaktyczno-sportową Szkoły i spełni oczekiwania młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Sylwester Pałka

Dyrektor ZST-I