Gastronomia

Technikum 5 letnie

Technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  1. ocenianie jakości produktów
  2. przechowywanie żywności
  3. obróbka produktów i przygotowywanie stanowiska pracy
  4. obsługa sprzętu gastronomicznego
  5. przygotowywanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
  6. wydawanie dań
  7. ocena jakości żywności
  8. planowanie i organizowanie żywienia
  9. wykonywanie usług gastronomicznych
  10. ekspedycja potraw i napojów.