Historia szkoły

OD LICEUM PEDAGOGICZNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

Historia naszej szkoły jest bardzo złożona i niezwykle ciekawa.  Jej powstanie związane jest z Liceum Pedagogicznym, które istniało  w Busku od 1946 roku. W pierwszym okresie mieściło się ono jednak w budynkach obecnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.   Ze względu na złożoną historię powstania szkoły,  za datę początkową przyjęto rok 1960, czyli czas oddania nowego budynku. Jest to zatem w głównej mierze historia, którą kryją w sobie mury gmachu mieszczącego się przy alei Adama Mickiewicza 23.


Kolejne etapy rozwoju szkoły potwierdzają, iż nadrzędnym celem tej placówki było wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom regionu, a także podążanie za najnowocześniejszymi trendami. Historię szkoły tworzyły kolejno: Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie, Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.