Informatyka

Technikum 5 letnie

Technik informatyk; symbol 351203

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

CELE KIERUNKOWE ZAWODU

 1. Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
 2. Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
 3. Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 4. Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.
 5. Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 6. Administrowanie bazą danych.
 7. Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 8. Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania.
 9. Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 11. Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 12. Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 13. Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 14. Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.
 15. Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania. 

Liceum 4 letnie po szkole podstawowej

ProfilPrzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
klasa
informatyczna

informatyka
język angielski
matematyka