Projekt edukacyjny pt. „Historyczni patroni buskich ulic”
Opublikowane przez Anna Sadłocha w dniu 2021 11 30

Projekt edukacyjny pt. „Historyczni patroni buskich ulic” – efekt współpracy Biblioteki Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

We wrześniu 2021 roku nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, we współpracy z buską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego pt. „Historyczni patroni buskich ulic”. Głównym celem projektu było poznanie przez uczniów biografii dwunastu wybranych historycznych patronów buskich osiedli i ulic: Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Władysława Andersa, Władysława Sikorskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Leszka Czarnego, Kazimierza III Wielkiego, Stefana Batorego, Jadwigi Andegaweńskiej, Mariana Langiewicza i Jana Kilińskiego oraz sprawdzenie, co buszczanie wiedzą na ich temat.

Po zapoznaniu się z celami i działaniami projektu, uczniowie w 12 rozproszonych zespołach wyruszyli do ulicy jednego z wylosowanych patronów, gdzie m.in. przeprowadzili sondę uliczną z przechodniami, polegającą na zapytaniu napotkanych osób, czy wiedzą, kim jest patron ulicy lub osiedla, na którym właśnie się znajdują. W ramach drugiego etapu, każdy zespół przygotował, a następnie przedstawił na forum klasy, prezentację z najważniejszymi informacjami z biografii wylosowanego patrona w formie CV, przy użyciu aplikacji multimedialnej.

Ostatnim etapem projektu było przygotowanie przez uczniów filmu z przebiegu realizacji projektu oraz z wypowiedziami mieszkańców Buska-Zdroju na temat patronów buskich ulic. Po analizie wywiadów, uczestnicy projektu jednogłośnie stwierdzili, że Buszczanie zdali egzamin celująco, wykazując się bogatą wiedzą na temat biografii historycznych patronów ulic oraz osiedli swojego miasta.