Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Opublikowane przez Administrator w dniu 2022 06 24

24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 na boisku szkolnym.

Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły p. S. Pałka, a następnie głos zabrali: wicestarosta p. S. Klimczak, z-ca przewodniczącego Rady Rodziców p. A. Zabłotna oraz zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka Domagała. Dziękowali oni za miniony rok i włożony nakład pracy, gratulowali osiągniętych wyników oraz życzyli bezpiecznych i udanych wakacji. Następnie zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych uczniów oraz za najlepsze osiągnięcia sportowe. Dodatkowo wręczono także dyplomy za udział w konkursach, działalność w organizacjach szkolnych i w kołach zainteresowań działających w szkole. Kolejnym etapem było spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, gdzie zostały wręczone świadectwa.