Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Opublikowane przez Administrator w dniu 2023 06 23

23 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 na sali gimnastycznej. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły p. S. Pałka, a następnie głos zabrali: wicestarosta p. S. Klimczak, przewodniczący Rady Rodziców p. R. Sobczak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Szałabska. Dziękowali oni za miniony rok i włożony nakład pracy, gratulowali osiągniętych wyników oraz życzyli bezpiecznych i udanych wakacji.

Następnie zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych uczniów oraz za najlepsze osiągnięcia sportowe. Dodatkowo wręczono także dyplomy za udział w konkursach, działalność w organizacjach szkolnych i w kołach zainteresowań działających w szkole. Kolejnym etapem było spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, gdzie zostały wręczone świadectwa.