Prestiżowa nagroda od Komisji Europejskiej za Innowacyjność w Nauczaniu dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
Opublikowane przez Agnieszka Boduszek w dniu 2023 12 06

Niebywałym sukcesem może pochwalić się Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Komisja Europejska uznała naszą szkołę za najlepszą w Polsce i  przyznała jej Europejską Nagrodę za Innowacyjność w Nauczaniu – EITA 2023 (European Innovative Teaching Award 2023).

Uroczystość przyznania nagrody odbyła się w Brukseli, gdzie przedstawicielka ZSTI, pani Agnieszka Boduszek, została uhonorowana za osiągnięcia w innowacyjnym nauczaniu za realizację projektu „Zagraniczne praktyki drogą do kariery 2”.  

Celebrowanie sukcesu nastąpiło 30 listopada 2023 roku podczas specjalnej gali w Warszawie, w której uczestniczyli – pan dyrektor Sylwester Pałka oraz szkolny koordynator projektów Erasmus+ pani Agnieszka Boduszek.

Galowy wieczór był pełen wzruszeń i inspirujących wrażeń. Uroczystość otworzył dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, który podkreślił znaczenie wyjątkowych osiągnięć edukatorów, którzy wykonali ogrom pracy i wykazali się zaangażowaniem na wymagającej ścieżce edukacji oraz systematycznie rozwijali umiejętności nie tylko swoje, ale też swoich podopiecznych.  Słowa te skierowane były przede wszystkim do laureatów i zwycięzców konkursu. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych otrzymał nagrodę w kategorii szkół branżowych i technicznych za innowacyjność w nauczaniu  (EITA).  Jest  to wyróżnienie ustanowione Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji, przyznawane przez Komisję Europejską. EITA służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.

Nagroda od Komisji Europejskiej stanowi nie tylko uznanie dla dotychczasowych osiągnięć ZSTI, lecz jest też inspiracją do dalszego rozwoju i podnoszenia jakości nauczania. Szkoła cały czas stara się stwarzać przestrzeń nie tylko do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, kreatywności, ale też postawę otwartości na nowe wyzwania.

Galę poprzedzał zjazd koordynatorów (93 laureatów)  najlepszych projektów w czterech kategoriach: edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły branżowe i techniczne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.  W dniach 23-24 listopada nagrodzeni koordynatorzy spotkali się w Brukseli, by w trakcie dwudniowych warsztatów dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+. Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat przyszłości programu ERASMUS+, polityki UE w obszarze edukacji, innowacyjności w edukacji czy rozwoju sztucznej inteligencji.