Gratulacje dla Naszych Stypendystów
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2024 04 03

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok szkolny otrzymał:
•    Miłosz Wolański z klasy IV N

2. Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce, może uzyskać uczeń  uczęszczający do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, posiadający średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania.
Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce otrzymała:
•    Maja Pietrucha z klasy IV M

3. Stypendium w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego otrzymało 12 uczennic i uczniów z naszej szkoły (zobacz opis programu https://stypendia.swietokrzyskie.pro/)

4. Stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce uzyskali uczniowie, którzy na koniec pierwszego semestru osiągnęli średnią ocen co najmniej  4,5. Stypendium to przyznawane jest za każde półrocze (średnia wymagana  na obecny rok szkolny wynosi 4,5).
Stypendium za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 otrzymało 21 uczniów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce