Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2023 10 26

W październiku zorganizowano wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Aktywność w tej  działalności jest wyzwaniem, które mogą podjąć wychowankowie – kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów w wyborach. 16 października 2023r. był dniem rozstrzygnięć.

W demokratycznych wyborach do Młodzieżowej Rady Internatu na rok szkolny 2023/2024 zostali wybrani:
 – Daniel Dudek, uczeń ZST-I. Uczestniczy w aktywizowaniu mieszkańców internatu (zwłaszcza dziewcząt). W jego pokoju koncentruje się życie towarzyskie internatu (do późnych godzin wieczornych). Interesuje się sportem, motoryzacją. Mieszkanie w internacie wpłynęło pozytywnie na rozwój interpersonalny Daniela. Będzie pełnił rolę przewodniczącego.
– Dawid Madej, uczeń ZSTiO,. Cieszy się zaufaniem rówieśników i dorosłych. Umie pracować w zespole. Pięknie rysuje, to go uspakaja. Kocha zwierzęta, szczególnie psy te rasowe jak i kundelki. Jego konik to piłka nożna. Będzie pełnił rolę zastępcy przewodniczącego.
– Laura Kabat, uczennica ZSP. Angażuje się w organizację uroczystości internackich. Zawsze z głową pełną ciekawych pomysłów. Posiada zdolności plastyczne, ma dobre oko i talent do robienia kreatywnych zdjęć. Interesuje się agroturystyką. Laura będzie piastować funkcję sekretarza.

Gratulujemy i życzymy realizacji wielu ciekawych inicjatyw i satysfakcji z zaangażowania w pracę na rzecz społeczności internatu.

Urszula Szczepanowska