Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2023 10 27

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

Wsparcie obejmie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów najczęściej wybieranych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, jako przedmioty maturalne tj. matematykę, fizykę, informatykę, chemię, geografię, biologię. Zajęcia mają na celu usystematyzować i rozszerzyć wiedzę Uczestników Projektu oraz podnieść ich kompetencje w wybranym zakresie.

Informacje o projekcie na stronie powiatu:

https://www.powiat.busko.pl/pl/projekty-i-fundusze/projekt-qdzi-ucze-jutro-studentq.html

Strona projektu:
https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/projekty-ue/dzis-uczen-jutro-student